Упис

Упис траје током целе године

Програми стручног образовања и усавршавања намењени су полазницима који имају формално стручно образовање али оно не покрива потребна односно жељена техничка подручја.

Програми Центра за стручно образовање и образовање одраслих «Степен Плус» својим полазницима омогућују да своје знање и вештине прошире и допуне и тако се квалификују за жељена занимања у складу са захтевима тржишта рада.

Потребна документација

Документа потребна за упис су:

1. Пријава за упис (образац се добија у Центру);

2. Оверена копија Сведочанства о завршеном осмогодишњем образовању, или оверена копија Дипломе о завршеној Средњој школи (III или IV степен);

3. Извод из матичне књиге рођених;

4. Фотокопија личне карте;

5. Уговор између Центра и полазника;

6. Потврда о завршеној пракси за изабрано занимање или потврда да ће полазник обављати праксу за време стручног образовања у Центру;

7. Доказ о уплати трошкова на жиро – рачун Центра.

Потврда се издаје од стране радне организације, фирме или установе у којој је полазник похађао или похађа обуку за изабрано занимање према плану и програму Центра.

Позовите нас, дођите до нас и обучите се за најтраженија занимања на тржишту рада или занимања која одговарају вашим жељама и потребама.