Најтраженија занимања у Републици Србији

Према подацима Националне службе за запошљавање Републике Србије тренутно је упражњено око 15.969 радних места. Према подацима ове службе и подацима приватних агенција за запошљавање нека од најтраженијих занимања су: минери, фасадери, армирачи, изолатери, столари, пекари, кувари, пица-мајстори, посластичари, продавци и месари.

Обуке, преквалификације и курсеви за најтраженија занимања

Центар за стручно образовање и образовање одраслих „Степен Плус" нуди вам стручно оспособљавање за ова најтраженија занимања. Својим полазницима Центар обезбеђује сву потребну литературу, књиге и скрипте, као и консултације за теоријске предмете.

Наши професори, предавачи и стручни сарадници са вишегодишњим искуством помоћи ће вам да добро савладате теоријску и практичну обуку, добијете жељену дипломи и лако пронађете одговарајуће занимање на тршишту рада.

Контактирајте нас, обучите се за тражено занимање и пронађите посао.

 

 

 obuka-za-minera

Минер 

Обука за минера пружа кандидатима знања
и вештине минирања минских бушотина у 
редовним и ванредним условима уз правила
и прописе за руковање експлозивним
средствима уз поштовањесвих мера заштите
и безбедности на раду.
 

 

 obuka-za-fasadera

Фасадер

Центар за образовање и преквалификацију
„Степен плус“ пружа вам могућност да завршите
обуку или преквалификацију за посао
фасадера. Обука за занимање фасадер
намењена је свима који желе да науче или се
преквалификују за ово тражено занимање.
 
 obuka-za-armiraca

Армирач

Посао армирача спада у тражена и плаћена
занимања, јер се ниједно градилиште код нас
или у иностранству не може замислити без
вештих руку ових занатлија. Стога наш Центар
организује обуку и преквалификацију за 
посао армирача по најповољнијим условима.
 
 obuka-za-izolatera

Изолатер

Центар за образовање "Степен плус" организује
курс и обуку за занимање изолатер које
спада у ред завршних послова из области
грађевинске струке. Ово занимање има велику
потражњу како на домаћем, тако и на 
иностраном тржишту рада.
 
obuka-za-varioca

Вариоц

Обука и преквалификација за вариоца
пружа вам могућност да брзо и лако дођете до
сигурног и добро плаћеног радног места како у
фирмама у Србији, тако и у великим фирмама
и компанијама широм света. Стога искористите
шансу и обучите се за ово занимање.
 
obuka-za-viljuskaristu

Виљушкариста

Центар за стручно образовање и образовање
одраслих по најповољнијим условима за вас
организује курс и обуку за виљушкаристу,
возача виљушкара. Виљушкариста спада у ред
тражених занимања на домаћем и светском
тржишту рада.
 
obuka-za-kranistu

Краниста

Центар за стручно оспособљавање и
преквалификацију одраслих „Степен плус“
организује специјалну обуку за рукаоваоца
краном за све који желе да се оспособе и
добију сертификат за ово тражено занимање
грађевинске струке.
 
 obuka-za-stolara

Столар

Центар „Степен плус“ организује курс и обуку
за столара за све који желе да се баве овим
занимањем које даје могућност запошљавања у
различитим подручијма рада али и покретање
сопствене фирме или посла.
 
 obuka-za-pekare

Пекар

Пекарско занимање спада у једно од тражених
занимања на домаћем тржишту рада, а поред
тога, пекарски посао је такође јако цењен и у
иностранству. Наш Центар организује стручно
оспособљавање за пекаре, односно курс и
обуку за све које желе да се баве овим
траженим занимањем.
 
 obuka-za-kuvara

Кувар

Професија кувара је једно од најцењенијих
занимањa угоститељске струке. Добри кувари
су увек тражени и на цени, а није редак случај
дасе око њих отимају многи ресторани који
држедо свог реномеа. Наш Центар нуди вам
обуку и преквалификацију за куваре
 
 kurs-za-pica-majstora

Пица мајстор

Центар "Степен плус" организује курс и обуку
за пица мајсторе, занимање с којим ћете
веома брзо наћи посао будући да је ово једно
од најтраженијих занимања. Уколико пратите
огласе, приметиће те да постоји стална
потражњаза пица мајсторима на тржишту рада.
 
 obuka-za-poslaticare

Посластичар

Људи са овим занимањем лако проналазе посао
Центар за образовање „Степен плус“ организује
курс и обуку за посластичаре, на коме се
полазници оспособљавају за прављење разних
врста посластица, моделирање и украшавање.
 
 obuka-za-prodavce

Продавац

Продавац мешовите робе је најтраженије
занимање на данашњем тржишту рада.
Центар за образовање „Степен плус“
организује обуку, стручно оспособљавање
и преквалификацију за продавце по
најповољнијим условима.
 
 obuka-za-mesara

Месар

У оквиру курсева прехрабрене струке, Центар
за образовање „Степен плус“ организује курс
и обуку за месара за све који желе да се баве
овим занимањем и лако дођу до запослења
или покрену сопствени посао.
 
obuka-za-konobara

Конобар

Професија конобара је једно од занимања
угоститељске струке. Центар за образовање
„Степен плус“ организује курс и обуку за
конобаре која се састоји из теоријског и
практичног дела.