Неформално образовање – сигуран пут до посла

Према евиденцији НСЗ у августу 2015. било је 757.243 незапослених у Србији. Скоро трећину овог броја чине људи са ниским или без икаквих квалификација и то је главни узрок због чега тешко долазе до запослења. Просечно, у Србији се на посао чека 4 године.

Због чега је то тако и како стећи квалификације које послодавцима заиста требају?