Стручно оспособљавање и обука за посластичара

obuka-za-poslaticare

Центар за образовање „Степен плус“ организује курс и обуку за посластичаре, на коме се полазници оспособљавају за прављење разних врста посластица, моделирање и украшавање. Посластичарски занат спада у занимања која су веома тражена на домаћем и иностраном тржишту рада. Добри посластичари који познају и традиционалне и модерне начине израде разних врста посластица, технику украшавања и моделирања јако су цењени и брзо долазе до посла.

Поред тога познавање посластичарских вештина и одговарајући сертификат о томе, потребни су вам и уколико желите да се самостално бавите овим послом, отворите сопствени посластичарски објекат или на други начин пласирате своје производе на тржишту.

Посластичарска обука у нашем Центру даје вам могућност да савладете све вештине овог заната или да употпуните и проширите своје знање уколико се већ бавите овим послом. За полазнике који већ раде као посластичари али немају одговарајући сертификат о томе, Центар може организовати проверу знања и полагање стручног испита.

Стручно оспособљавање и обука за посластичара у нашем Центру подељена је на два дела: теоријски и практични.

Теоријски део обуке за посластичара

На теоријском делу обуке за посластичаре, кандидати се упознају са припремом традиционалних и савремених врста колача, пита, кремова и осталих посластица. Такође, као неизоставни део посластичарског заната полазници уче и традиционалне и модерне технике декорације, украшавања и моделирање разних врста посластица.

Поред тога, кандидати се упознају и са тетникама мешања састојака, комбинацијом намирница и адитива, поступком печења и хлађења, употребом посластичарских машина и алата и другим вештинама неопходним за припрему савршених посластица. Теоријски део обуке обухвата и упознавање полазника са начином и поступцима примене прописаних санитарних, здравствених и еколошких мера заштите.

Сви наши полазници бесплатно добијају одговарајућу литературу и скрипте за полагање испита, као што су Технологија занимања за посластичара, Основи струке, као и Безбедност и заштита на раду.

Практични део обуке за посластичара

 

kurs-za-poslasticare

Практични део обуке за посластичара организује се у посластичарским објектима са којима Центар сарађује или у другим угоститељским објектима у складу са договором са кандидатом. Пракса се спроводи под надзором стручног ментора који се стара да теоријско стечено знање полазника резултира квалитетним крајњим производом.

Такође, за кандидати који имају посластичарског искуства или се већ баве овим послом али не поседују одговарајући сертификат о томе, Центар организује проверу теоријског и практичног знања пред стручном комисијом ради полагања испита и добијања дипломе за бављење овим занимањем.

По завршетку теоријског и практичног дела обуке, кандидати полажу завршни испит пред стручном комисијом. Након успешно положеног испита, кандидатима се издају дипломе и уверење о стручној оспособљености за занимање посластичар.