Стручно оспособљавање и обука за актуелно занимање: варилац

obuka-za-varioca

Обука и преквалификација за посао вариоца пружа могућност да брзо и лако дођете до сигурног и добро плаћеног радног места како у фирмама у Србији, тако и у великим компанијама широм света.

Производња челика на глобалном нивоу стално се повећава, а са њом и потреба за квалификованим заваривачима. Статистика каже да се више од 70% челика прерађује управо заваривањем. Стога искористите шансу и у Центру „Степен плус“ научите да самостално обављате овај посао кроз теоријско- практичну обуку за занимање варилац.

Стручну обуку за посао вариоца прилагодили смо свима: онима који овај посао већ раде (најмање 3 месеца), а немају одговарајући сертификат, а такође и људима који желе да се преквалификују за траженије занимање и тако брже дођу до запослења.

 Како изгледа обука за занимање варилац у нашој школи?

Теоријски део наставе представља базу за практичну примену знања. На њему ћете сазнати све о принципима рада, параметрима режима и техникама извођења поступака, основним и додатним материјалима, начинима заваривања материјала који се најчешће употребљавају и о безбедности при раду. Појмови које обрађујемо на теоријском делу обуке су: увар корена, подела шавова према континуитету, врсте пламена и поступак паљења. Научићете и да самостално препознајете и монтирате опрему за гасно заваривање, да гасно заварујете улево и удесно и све врсте пламена. Обука садржи и теоријска знања о вођењу горионика, поступцима гасног резања и разлици између гасног заваривања и гасног резања.

Централни део теоријске обуке посвећен је обложеним електродама. Сазнаћете који су главни делови обложене електроде, како се разврставају облоге према саставу, на који начин се означавају и какви стандарди постоје.

Будући вариоци ће бити упознати са технологијом заваривања Е REL – како се изоди спој, основни типови подлошки, врсте и извори струје, уређаји и опрема за Е заваривање.

Практични део обуке за посао вариоца кандидати обављају у погону предузећа са којим Центар има пословни договор или полазник сам може предложити и изабрати фирму и стручног ментора који ће му на прави начин пренети своје знање.

Заваривачки занат спада у високоризична занимања, а могућности за повреде у погонима за заваривање су многобројне. Због тога се огромна пажња на нашем курсу за посао вариоца посвећује управо благовременом спровођењу мера заштите на раду како би се спречиле повреде од опекотина, адекватно заштитиле руке и очи и остали делови тела.

Обука обухвата стручне приручнике за теоријски и практични део наставе, похађање наставе, организовање испита пред стручном комисијом и израду дипломе којом се потврђује квалификација за обављање посла вариоца.

За полазнике који су већ радили на овом радном месту у најкраћем року организоваћемо излазак пред комисију и доделу уверења стручне оспособљености.

Стога позовите нас, пријавите се за ову обуку и савладајте вештину варилачког заната, искористите експанзију челичне индустрије да пронађете запослење у неком од домаћих или иностраних варилачких погона.