Неформално образовање – сигуран пут до посла

Према евиденцији НСЗ у августу 2015. било је 757.243 незапослених у Србији. Скоро трећину овог броја чине људи са ниским или без икаквих квалификација и то је главни узрок због чега тешко долазе до запослења. Просечно, у Србији се на посао чека 4 године.

Због чега је то тако и како стећи квалификације које послодавцима заиста требају?

blog1

Један од основних разлога великог броја незапослених у нашој земљи је и неусклађеност формалног образовања и стварних потреба на тржишту рада. Сваке године из школа излазе млади људи школовани за профиле који нису актуелни и тражени, чиме се ствара вишак образованих за одређене струке.

Тиме су они аутоматски предодређени за вишегодишње чекање на запослење на бироу рада или на самоиницијативно преквалификовање путем неформалног образовања за неко траженије занимање.

Исто тако, сведоци смо застарелог образовног система, махом заснованог на теорији, који је деценијама исти. А оно што савременом послодавцу треба јесте квалификован радник са актуелним, практичним и одмах примењивим знањима.

Несумњиво живимо у свету где се све брзо одвија и мења, напредује и усавршава. Тако је и у савременом пословању. Тржиште рада се модернизује и потражује нове струке, док истовремено неке застаревају и престају да буду актуелне. Сваког дана појављују се нова занимања, док познавање информационих технологија постаје императив за скоро сваки посао.

У данашње време брзог живљења и муњевитих промена у свим сферама живота, стручна знања имају ограничен век трајања и брзо застаревају. Наиме, потребно је знање стално допуњавати и модернизовати. Уколико нисте у току са променама, ваше знање губи на вредности и постаје недовољно. А тиме сте већ изгубили у трци за радно место, јер вас лако могу заменити оним ко има савременија знања која може одмах применити у пракси. Квалификован и стручно оспособљен радник штеди послодавцу новац и време.

Савремено доба наметнуло је потребу константног учења и усавршавања како код људи на челним позицијама тако и код свих запослених.
Због свега овога у свету па и код нас на значају све више добија тзв. неформално образовање. Људи су схватили да ствар морају узети у своје руке и самоиницијативно усавршити и осавременити знања стечена током формалног школовања или се пак потпуно преквалификовати за занимања која послодавци траже.

Предности неформалног образовања нарочито користе људи заинтересовани за посао у иностранству где одавно важи правило да је практично и одмах употребљиво знање увек у предности над теоретским.

Шта је заправо неформално образовање?

Неформално образовање има улогу да допуни формално или пак пружи прилику за стицање потпуно нових садржаја и знања из одређене струке која нису била доступна током стандардног школовања. Овај вид образовања спроводи се кроз различите активности као што су семинари, предавања, курсеви, радионице, тренинзи и сл.

Едукативни садржај неформалних образовних центара је углавном флексибилан, заснован на практичном раду и прилагођен већем броју полазника различитих година старости и претходног образовања.

Неформално образовање пружа прилику да се знање стиче од најкомпетентнијих стручњака у одређеној области. Осим тога начин преношења знања знатно се разликује од оног у званичном школству. Учење се спроводи кроз практичан рад, интерактивну размену вештина и искустава по савременој литератури и у квалитетно опремљеним просторијама. Полазници су активни учесници процеса учења, што је најбољи начин за стицање корисног и одмах употребљивог знања.

Зато немојте чекати да посао дође вама. То се сигурно неће десити. Отворите се за нова знања и могућности. Уложите у себе и своје знање и понудите послодавцима управо оно што траже и то је једини сигуран пут за сталан и плаћен посао.